HBTQ-certifiering ger ökad kunskap och bra bemötande

15 juni 2017 kl. 08:41

Att få vara sig själv borde vara en självklarhet. Tyvärr ser verkligheten inte ut så för många. En ökad kunskap och ett bättre bemötande är ett första steg på vägen. Därför har nu flera verksamheter i Finspångs kommun HBTQ-certifierat sig.

 

HBTQ-certifierad personal på HörnanEfter en utbildning under förra hösten och vintern har nu fritidsgården Hörnan, ungdomshälsan samt Vinärmottagningen (samtalstöd, våld i nära relation) som består av personal från familjeteamet och behandlingsteamet blivit HBTQ-certifierade. HBTQ är en förkortning som står för homosexuella, bisexuella, transpersoners och queer.

Utbildning och handlingsplan

HBTQ-certifierad personalCertifieringen har skett av Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. Certifieringen innebär att man får verktyg för att kunna arbeta systematiskt med likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter.

-Vi gick en utbildning på fyra halvdagar och har också jobbat med att ta fram egna handlingsplaner för våra verksamheter. Syftet med utbildningen var att få kunskap för att kunna ge ett gott bemötande och få alla att känna sig välkomna, berättar Marie Ljungman som är kurator på ungdomshälsan.

Karin Frännek, Chanine Ekekrantz och Sara Stefanovic instämmer alla i att utbildningen har varit bra. Den är bred och ger kunskaper om bemötande i allmänhet, hur man får alla att känna sig välkomna och inkluderade, säger de.

Gäller i tre år

En certifiering gäller i tre år men efter det att verksamheterna blivit certifierade av RFLS (godkänt handlingsplanen) sker en uppföljning av handlingsplanen från RFSL efter ett år.

Förutom att de verksamheter som är certifierade ska jobba med handlingsplaner ska ny personal också introduceras så att kunskap och arbetssätt upprätthålls. Certifieringen har till stor del bekostats av medel från Socialstyrelsen.

Fakta om certifieringsprocessen

  • Pågår under ett halvår, fyra utbildningstillfällen.
  • Utbildningen är processinriktad, gäller internt arbete och är ett långsiktigt förändringsarbete.
  • Verksamheter, inte enskilda personer blir certifierade.
  • Huvudtema är normkritik, verktyg och förhållningssätt.
  • Syfte är att främja hbtq-personers hälsa, likvärdigt bemötande, god arbetsmiljö, skapa trygga och positiva möten och upplevelser.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image