Gode män för ensamkommande barn

Två händer som håller varandra, fotograf Jennie Jansson.Det kommer många ensamkommande barn till Sverige. Barnen kommer hit utan sina föräldrar eller anhöriga för att ansöka om asyl.

Finspångs kommun ansvarar för barnen för att barnet ska ha sin skolgång ordnad, få en god man tilldelad och att barnet vid behov får sina vårdbehov tillgodosedda, detta i enlighet med Socialtjänstlagen.

God man

En god mans uppgift är att företräda barnet både som vårdnadshavare och förmyndare. Alla barn som kommer till Sverige utan någon vuxen får en god man som representerar dem i både personliga och ekonomiska förhållanden.

Bli god man

Om du är intresserad av att ta uppdrag som god man sänder du in en ansökan om detta till överförmyndarenheten. Du kallas då till allmän information, då du få veta mer om uppdraget. Därefter får du möjlighet att säga om du fortfarande är intresserad.

Enligt lag måste överförmyndarnämnden kontrollera att du är lämplig. Detta sker genom kontroller hos Rikspolisstyrelsens belastningsregister, Kronofogden och socialtjänstens register över ekonomiskt bistånd.

När de nödvändiga personkontrollerna är gjorda är det dags för dig att få träffa en handläggare hos överförmyndaren, som ger dig information om vad det innebär att vara god man, vad du kan förväntas göra och inte göra. Du får också information om de praktiska uppgifter som ingår i ditt uppdrag, till exempel att göra en årsredovisning.

Till hjälp får du också en handbok om god man. Överförmyndarens handläggare finns också tillgänglig för att svara på frågor som dyker upp.

Förmyndare

Vi behöver även personer som vill och är lämpliga att bli särskilt förordnade förmyndare för våra ensamkommande barn som har beviljats uppehållstillstånd.

Du hittar blanketten för att göra en intresseanmälan bland blanketterna på Mina sidor.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image