PUFF - praktik, utveckling, forskning och framtid

PUFF är en forsknings- och utvecklingsenhet som är verksam inom välfärdsområdet. Enheten är en samverkan mellan Finspångs, Norrköpings, Söderköpings och Valdemarsviks kommun, som tillsammans utgör den östra länsdelen av Östergötland. PUFF står för praktik, utveckling, forskning och framtid, vilka är centrala begrepp i arbetet.

PUFF-enhetens arbete kan delas upp i tre fundament:

  • Forsknings- och utvecklingsarbeten
  • Kompetensutveckling till personal
  • Utveckling av studerandemiljö

Syftet med verksamheten i PUFF är att:

  • Skapa arenor för en systematisk koppling mellan forskning, de professionella och medborgare samt brukare inom välfärdssektorn
  • Bidra till en fördjupa omvärldsanalys för att ge verksamheten förutsättningar att genom kunskapsutveckling arbeta för ökad kvalitet
  • Öka attraktionskraften för arbeten inom välfärdssektorn

Den strategiska ledningen genomförs av en styrgrupp bestående av samtliga socialchefer och vård- och omsorgschefen i Norrköpings kommun. Beroende på projekt och uppdrag så används också arbetsgrupper med olika tjänstemän i operativ funktion samt referensgrupper.

Läs mer om enheten på Norrköpings kommuns webbplats. Se länk under rubriken Mer information.

Information till dig som ska ha verksamhetsförlagd utbildning inom Finspångs kommuns vård och omsorg. (Pdf-fil 585 kb öppnas i ett nytt fönster).

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image