Koulukuljetus

Finspångin kunta järjestää maksuttoman koulukuljetuksen peruskoulun ja erityisperuskoulun oppilaille. Kuljetusta järjestettäessä huomioidaan matkan pituus, liikenneolosuhteet, oppilaan toimintarajoite ja muut vastaavat seikat

Peruskouluoppilaat

Finspångissa koulukuljetusta järjestetään esikoululuokan ja peruskoulun vuosikurssien 1–9 oppilaille, jos kodin ja oppilaalle osoitetun koulun välinen matka on vähintään:

  • 3 km, kun oppilas käy esikoululuokkaa tai luokkia 1–3
  • 4 km, kun oppilas käy luokkia 4–6
  • 5 km, kun oppilas käy luokkia 7–9.

Kodin ja osoitetun pysäkin (kyytiin tuleminen ja pois jääminen) välin tulee olla enintään:

  • 2 km, kun oppilas käy esikoululuokkaa tai luokkia 1–3
  • 3 km, kun oppilas käy luokkia 4–6
  • 4 km, kun oppilas käy luokkia 7–9

Lukio-oppilaat

Kunta on velvollinen vastaamaan oppilaan koulumatkakustannuksista, jos oppilas on oikeutettu opintotukilain mukaiseen opintotukeen (lukio-oppilaat) ja jos matka on vähintään kuusi kilometriä. (Laki kuntien velvollisuudesta vastata tietyistä oppilasmatkoista, Lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor, SFS 1991:1110).

Oppilaat vuorotteluasumisessa

Oppilaalla, joka asuu vuoroittain huoltajien luona, joilla on yhteishuoltajuus, on oikeus koulukuljetukseen kummankin vanhemman osoitteesta Finspångin kunnassa. Edellytyksenä on, että väestökirjaosoite kuuluu oppilaalle osoitetun koulun normaaliin oppilaaksiottoalueeseen ja että muut koulukuljetusehdot täyttyvät.

Hakemus koulukuljetuksesta vuorotteluasumisen yhteydessä tehdään erityisellä lomakkeella ja toimitetaan Finspångin kuntaan. Molempien huoltajien on allekirjoitettava hakemus. Jokaista uutta lukuvuotta varten on tehtävä uusi hakemus.


Säännöt ja suuntalinjat koulukuljetuksesta (ruotsiksi, pdf, 130 kB, aukeaa uuteen ikkunaan).

Liite 1, Säännöt ja suuntalinjat koulukuljetuksesta (ruotsiksi, pdf, 75 kB, aukeaa uuteen ikkunaan).

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image