Kadut ja tiet

Väg på vintern som kantas av björkar, Fotograf: Nils-Göran SwartzFinspångin kuntan tavoitteena on pitää kadut ja tiet turvallisina ja kulkukelpoisina. Se tarkoittaa että on hyvä katuvalaistus, lumen- ja hiekanpoisto toimii ja jatkuva kuopien ja tievaurioiden hoito.

Tien kunnossa pito

Finspångin teknillisellä laitoksella on kunnan toimeksiannosta vastuu:

  • Kunnan tieverkoston ja määrättyjen Lotorpin ja Fallan tieten hoito ja kunnossapito.
  • Lumenpoisto ja talvitien kunnossa pito.
  • Päällystetyöt ja tien kunnossa pito.

Valtatie 51 ja läänintie 215

Liikennelaitos on vastuussa läpikulkuväylistä (51 ja 215) jotka menevät meidän kunnan yli. He ovat vastuussa muun muassa asfaltoinnista, valotuksesta ja tiekuopista.

Lisätietoja Liikennelaitoksen vastuu alueista saat heidän verkkosivustolta.

Tieyhdistykset

Muut tiet pienimillä paikkakunnilla hoitaa heidän paikalliset tieyhdistykset.

Kohottaa turvallisuuden liikenteessä

Näin voit kiinteistönomistajana laatia turvallisemman liikenne-ympäristön:

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image