Nuohous

Laissa onnettomuuksilta suojelemiseksi (Lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778), 3. luvun 4. pykälän 2. kappale, määrätään, että kunta saa antaa kiinteistönomistajan suorittaa tai antaa toisen tehtäväksi oman kiinteistön nuohoaminen.

Tällaisen luvan saa antaa vain, jos nuohous tapahtuu paloturvallisuuden kannalta tyydyttävällä tavalla.

Sekä kohdasta "Blanketter" että seuraavan linkin kautta voit ladata hakemuksen, jolla haetaan lupa oman kiinteistön nuohoamiseksi.

Lupa oman kiinteistön nuohoamisesta – hakemus (ruotsiksi Mina sidor lomeke-portaalissa).

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image