Mitä kotona saa säilyttää

Saat säilyttää palovaarallista materiaalia vain taloustarpeisiin. Jos taloudella on tarve säilyttää yli 100 litraa palovaarallista nestettä (autoa varakanistereineen ei lasketa mukaan), yli 60 litraa nestekaasua tai yli 5 litraa asetyleeniä, tarvitset siihen luvan. Lisätietoja määristä, luvista ja säilytystiloista antaa pelastuspalvelu.

Näin saa säilyttää yhden perheen talossa ja vapaa-ajanasunnossa, ilman erityistä lupaa:

Vinttikomero

Ei säilytystä.

Erillinen tai erotettu varasto

Palovaarallinen neste, spraypurkit ja ilmastoiduissa tiloissa nestekaasupullot. Asunto-osassa spraypurkit, nestekaasupullot kooltaan enintään P11 (26 litraa) ja palovaarallinen neste enintään 10 litran kokoisessa säiliössä.

Autotalli

Ajoneuvot polttoainesäiliöineen ja varakanistereineen, spraypurkit, palovaarallinen neste ja nestekaasupullot niin, että ne ovat suojattuina törmäyksiltä.

Kellari

Ilmastoiduissa tiloissa, kuten esimerkiksi askarteluhuoneessa, palovaarallinen neste, spraypurkit ja yksi nestekaasupullo. Lisäksi ilmastoidussa tilassa, joka on paloteknisesti erotettu asunnosta, saa säilyttää viisi litraa asetyleeniä. Jos se säilytetään autotallissa, se tulee suojata törmäyksiltä. Nestesäiliössä saa lisäksi säilyttää talon lämmitystä varten enintään 10 000 litraa lämmitysöljyä. Autotallissa nestesäiliön tulee olla törmäyksiltä suojattu.

Näin saa säilyttää useamman asunnon talossa, ilman erityistä lupaa:

Vinttikomero

Ei säilytystä.

Jokainen asunto

Spraypurkit, enintään 5 litran nestekaasupullot ja enintään 10 litran säiliöt palovaarallista nestettä varten. Parvekkeella saa säilyttää nestekaasupulloja, jotka ovat kooltaan enintään P11 (26 litraa) ja palovaarallista nestettä enintään 25 litran säiliössä, mielellään kaapissa.

Harrastustila

Asetyleeniä saa käsitellä asunnon ulkopuolisessa tilassa, kuten esimerkiksi harrastustilassa, kuitenkin enintään 5 litraa. Harrastustilassa saa säilyttää myös yhden nestekaasupullon, jonka koko on P11, ja 25 litraa palovaarallista nestettä.

Pohjakerroksen autotalli

Ajoneuvot ja varakanisterit. Kerrostalon tai useamman perheen talon pohjakerroksen autotallissa ei saa säilyttää mitään palovaarallista kaasua tai nestettä irrallisissa säiliöissä.

Kellarikomero

Ei säilytystä.

Näin saa säilyttää erillisessä, yhteisessä autotallissa, ilman lupaa:

Ajoneuvot säiliöineen ja varakanistereineen. Palovaarallista nestettä irrallisessa säiliössä saa säilyttää autotallissa vain, elleivät asiaankuulumattomat pääse siihen käsiksi. Mitään palovaarallista kaasua ei saa säilyttää autotallissa. Jos kiinteistönomistajalla on erityinen varasto vain palovaarallisen materiaalin säilytystä varten, säilytä palovaarallista nestettä ja nestekaasua kyseisessä varastossa. Tällaisen varaston luvista vastaa kiinteistön omistaja.

Lisätietoa on Yhteiskuntasuojelu- ja valmiusviraston verkkosivulla.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image