Tulenteko ulkona

Symbol för applikationen Brandrisk ute

Kesällä tulenteko luonnossa saattaa olla kiellettyä palovaaran takia. Tulentekokiellon aikana kaikki avotuli on yleensä kielletty.

Nyt on olemassa kännykkäsovellus, joka antaa tietoa palovaarasta. Se kertoo, milloin on turvallista tehdä tuli ulkona ja mitkä olosuhteet ovat voimassa juuri sinun paikkakunnallasi. Sovellus on saatavissa seuraaviin: iPhone, iPad ja Android. Sovelluksen löydät App Storesta tai Google Playsta.

Lääninhallitus tai kunta päättää tulentekokiellosta.

Tietoa palovaarasta ja mahdollisesta tulentekokiellosta annetaan paikallisradion lähetyksissä, paikallislehdissä ja kunnan verkkosivulla.

Puutarhajätteen polttaminen

22.6.2011 alkaen tulenteko ulkona taajaan rakennetuilla alueilla on kielletty. Taajaan rakennetulla alueella tarkoitetaan yhtenäistä asutusta, jossa kyse on kolmesta tai useammasta talosta. On myös mahdollista kieltää tulenteko, jos siitä on haittaa muille.

Puutarhajäte tulee sen sijaan kompostoida omalla kiinteistöllä tai kuljettaa kunnan kierrätyskeskukseen.

Lue lisää: ”Paikalliset ohjeet ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi Finspångin kunnassa.”Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Finspångs kommun”.

Jos aiot tehdä tulen, on hyvä kertoa siitä pelastuspalvelulle. Soita pelastuspalvelun numeroon 0122-850 80.

Valmistaudu antamaan seuraavat tiedot:

  • Vastuuhenkilö
  • Puhelinnumero
  • Missä ja milloin poltetaan, mielellään ruutunumero
  • Mitä poltetaan
  • Mitä sammutusvarusteita käytetään

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image