POSOM – psykososiaalinen hoito

Suuren onnettomuuden tai katastrofin yhteydessä Finspångin POSOM-ryhmä aktivoidaan (POSOM, psykosocialt omhändertagande).

POSOM-ryhmä on resurssi, joka kutsutaan paikalle silloin, kun maakäräjien ja sosiaalipalvelun resurssit eivät ole käytettävissä tai riittäviä.

Ryhmään kuuluu ihmisiä, joilla on monivuotinen kokemus työstä ihmisten parissa. Henkilöstö työskentelee muun muassa virastoissa, uskontokunnissa, koulun ja lastenhoidon piirissä sekä paikallisissa yrityksissä.

Kun POSOM-ryhmä kutstuaan paikalle jonkin onnettomuuden yhteydessä, työ jaetaan eri vaiheisiin:

  1. Ensimmäinen tehtävä on luoda sopiva paikka, jonne tukea tarvitsevat voivat tulla.
  2. Seuraava vaihe on organisoida apua hakevien vastaanottaminen. Tärkeä tehtävä on luoda rauhallinen ja turvallinen ilmapiiri, mahdollisuuksien mukaan.
  3. POSOMin henkilöstö arvioi apua hakevan tarpeet. Henkilöstö arvioi, ketkä voivat saada apua paikanpäällä POSOMilta ja ketkä taas tarvitsevat suurempaa tukea. Enemmän tukea tarvitsevat ohjataan hoitoalan ammattilaisten puoleen.

POSOM-ryhmän toimet voivat kestää lyhyemmän tai pidemmän ajan sen mukaan, millainen avuntarve on ja kuinka paljon apua hakevia on.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image