Lapset, nuoret ja perheet

Sosiaalipalvelun tulee toimia sen hyväksi, että kunnassa asuvat lapset varttuvat turvallisissa oloissa. Erityistä huomiota tulee kohdistaa lapsiin, jotka ovat vaarassa kehittyä tavalla, joka voi olla heille vahingollinen.

Vanhempainkaaressa on määräykset siitä, mitä velvollisuuksia vanhemmilla on lapsiaan kohtaan ja mihin huolenpitoon lapsilla on oikeus. Nämä määräykset ja ennen kaikkea sosiaalipalvelulaki (SoL) ovat pohjana sosiaalipalvelun työlle lapsiperheiden parissa.

Hakemuksen tai ilmoituksen jälkeen viranomaistoimiston sosiaalisihteeri selvittää yhdessä sinun ja perheesi kanssa mahdollisten tuki- tai hoitotoimenpiteiden tarpeen.

Perhetiimin ja nuorisoterveydenhuollon henkilöstö yhdessä perheen kanssa toteuttaa hoitotoimenpiteet.

Lisätietoa perhetiimistä on kohdassa Hoiva ja tuki / Lapset, nuoret ja perheet / Perhetiimi.

Lisätietoa nuorisoterveydenhuollosta on kohdassa Hoiva ja tuki / Lapset, nuoret ja perheet / Nuorisoterveydenhuolto.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image