Hautaus

Hautauskulut katetaan ensisijalla kuolinpesän varoista.

Jos kuolinpesä on täysin tai osittain varaton, voi sosiaalipalvelu antaa taloudellista avustusta arvokkaaseen hautaukseen.

Huomioon tulee ottaa yleiset hautausperinteet ja eri uskontojen tai etnistien ryhmien mahdolliset erityistoivomukset hautaustoimituksesta. Vainajan ja läheisten toivomuksia tulee kunnioittaa jos kulut ovat kohtuulliset.

Kuolinpesäilmoitus

Jos kuolinpesä ei sisällä kiinteistöä tai tontinvuokraoikeutta, eivätkä varat riitä muuhun kuin hautauskuluihin ja muihin kuolemasta aiheutuneisiin kustannuksiin, voi kunnan sosiaalitoimisto laatia kuolinpesäilmoituksen perunkirjoituksen sijasta.
Asiasta on siinä tapauksessa mahdollisimman pian ilmoitettava kunnan sosiaalitoimistoon. Jos vainaja oli naimisissa tai rekisteröity kumppani, täytyy vainajan avio-oikeuden alaisen omaisuuden osuus ottaa huomioon.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image