Kotipalvelu

Äldre man med personal, foto:Camilla Axelsson

Finspångin kunta tarjoaa erilaisia tuki- ja palvelumuotoja kotipalvelun piirissä. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, ja palvelut muotoillaan niin, että ne auttavat yksilöä elämään mahdollisimman normaalia elämää.

Toiminta tulee mahdollisimman suuressa määrin suunnitella yhdessä yksilön kanssa ja yksilön niin toivoessa myös yhdessä omaisten kanssa.

Oma valinta kotipalvelusta

Käyttäjänä sinulla on mahdollisuus valita kotipalvelun suorittaja, koska Finspångin kunta noudattaa valinnanvapaudesta annettua lakia (Lagen om valfrihet, LOV). Se merkitsee, että on muitakin kotipalvelun tarjoajia kuin Finspångin kunta.

Lue lisää kotipalvelun tarjoajista Utförare av hemtjänst -otsikon kohdalta.

Apua kotona

Kotipalvelu merkitsee apua omassa asunnossa palvelutoimina tai henkilökohtaisena hoivana. Palvelutoimia ovat esimerkiksi siivoaminen, pyykinpesu tai ostoksilla käynti. Henkilökohtaiseen hoivaan kuuluu esimerkiksi henkilökohtainen hygienia, ruuanlaitto ja pukeutuminen. Tarvittaessa apua voi saada myös öisin.

Apu on yksilökohtaista ja sopeutetaan yksilön tarpeiden mukaiseksi.

Kutsu tiedonantotilaisuuteen sinulle joka olet 75 vuotta

Kotipalvelu kutsuu kaikki kunnan asukkaat tapaamiseen samana vuonna kun he täyttävät 75 vuotta. Tilaisuudessa saat tietoa siitä mitä palveluksia voit hakea ja ketä avunsuorittajia on valinnassa. Paikalla on avuntarpeenkäsittelijä, yksikköpäällikkö, maksunkäsittelijä ja kuljetuspalveluksen käsittelijä.

Turvahälytin

Turvahälytin tarjoaa lisäturvaa kotona. Hälyttimen avulla on mahdollista kutsua apua paikalle ympäri vuorokauden. Apua kutsutaan painamalla hälytinpainiketta, jota kannetaan ranteessa tai kaulassa. Yhteys hälytyskeskukseen tapahtuu kaiutinpuhelimen avulla. Hälytyskeskus ottaa tarvittaessa yhteyttä kotipalveluun, joka tulee kotikäynnille hälytyksen tehneen luokse.

Kuinka hakemus tehdään?

Kotipalvelua haluava voi täyttää hakemuksen tai ottaa yhteyttä kunnan avuntarpeenkäsittelijöihin, joilta saa lisätietoa ja apua hakemuksen täyttämisessä. Avuntarpeenkäsittelijöillä on yhteinen puhelinnumero ja yhteiset puhelinajat, jolloin voi soittaa. Yhteystiedot ovat oikeanpuoleisessa reunassa.

Tietoa siitä miten anot ja miten hakemuksesi käsitellään löytyy ruotsinkielisillä sivuilla alla otsikon Omsorg och stöd/Äldreomsorg/Ansökan om insatser.

Voit tehdä yksinkertaistetun hakemuksen, jos kyse on palvelutoimista, pyykinpesusta, siivouksesta, ruokatoimituksista, kotipalvelusta tai turvahälyttimestä.

Lomakkeet ovat "Mina sidor" lomake-portaalissa Mina sidor.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image