Ihmisarvoisen hoidon takuu

Kvinna pratar med man, foto Mostphotos.seFinspångin kunnassa paikallinen ihmisarvoisen hoidon takuu on nostettu esiin kolmella osa-alueella:

  • Hyvä kohtelu henkilöstö kuuntelee ja on empaattista.
  • Asiakkaan kodin kunnioittaminen. Kohtaamisen tulee tapahtua käyttäjän ja asiakkaan ehdoilla ja yhteisymmärryksessä.
  • Ajoissa paikalle saapuminen jos ollaan yli 30 minuuttia myöhässä, asiasta ilmoitetaan.

Tausta

Hallitus käynnisti vuonna 2007 selvityksen ihmisarvoisen hoidon takuusta. Erityisesti fokusoitiin siihen, mitä käsite merkitsee vanhusten osalta. Selvityksen tuloksena syntyneessä mietinnössä esitettiin, että sosiaalipalvelulakiin (Socialtjänstlagen, SoL) lisätään erityinen arvopohja vanhustenhuoltoa varten. Pääkäsitteitä ovat ihmisarvoinen elämä ja hyvinvointi. Vuonna 2010 päätettiin, ehdotuksen Värdigt liv i äldreomsorgen (Ihmisarvoinen elämä vanhustenhuollon piirissä) mukaisesti, että sosiaalipalvelulakiin lisätään määräys kansallisesta arvopohjasta vanhustenhuoltoa varten ja käyttäjän vaikutusvallan lisäämiseksi

Finspångin kunnassa keskitytään myötämääräämiseen

Sosiaalihallituksen ansiosta Ruotsin kunnilla on mahdollisuus hakea tukea työhön paikallisten ihmisarvoisen hoidon takuiden lanseeraamiseksi. Finspångin kunnan hakemus hyväksyttiin, ja työ käynnistyi vuonna 2011. Hanketta varten perustettu työryhmä päätti, että työssä keskityttäisiin myötämääräämiseen. Hankkeen puitteissa on tähän mennessä koulutettu henkilöstöä, perustettu fokusryhmiä ja toteutettu inspiraatio- ja suunnittelupäiviä.

Työn toteutus viidessä fokusryhmässä

Hankeryhmä työskenteli viidessä fokusryhmässä. Ryhmät koostuivat käyttäjistä ja asiakkaista, omaisista, henkilöstöstä, kansalaisista ja poliitikoista. Hanke- ja fokusryhmät tapasivat useita kertoja keskustellakseen siitä, mitä alueita tulisi priorisoida. Aluksi päätettiin, että fokusryhmien tuloksista huolimatta käyttäjien ja asiakkaiden ryhmän tulisi olla johtava, kun laadittiin paikallisten ihmisarvoisen hoidon takuiden pohjaa.

Osoittautui, että käyttäjien ja asiakkaiden mielipiteet erosivat muista ryhmistä. Tulosten pohjalta hankeryhmä on laatinut kolme ensimmäistä paikallista ihmisarvoisen hoidon takuuta Finspångin kunnalle.

Työ ihmisarvoisen hoidon takuiden muokkaamiseksi jatkuu koko ajan.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image