Lukiot

Studenten 2010Finspångin kunnalla on kaksi lukiokoulutusta: kunnallinen (Nya Bergska skolan) ja vapaalukio (Curt Nicolin Gymnasiet).

Finspångin kunta omistaa 49 prosenttia Curt Nicolin Gymnasietista.

Verkkosivustolla Gymnasiestudera i Östergötland (Lukio-opinnot Itä-Götanmaalla) on tietoa Itä-Götanmaan kaikista kouluista ja lukio-ohjelmista.

Aikuisten lukiokoulutus

Aikuisten lukiokoulutuksesta vastaa aikuiskoulutuskeskus. Tarkoituksena on tarjota nuorisolukiota vastaavat tiedot ja valmiudet.

Lue lisää aikuisten lukiokoulutuksesta kohdista Utbildning/Vuxenutbildningscentrum/Gymnasieutbildning (Koulutus/Aikuiskoulutuskeskus/Lukiokoulutus)

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image