Äidinkieli

Lapsi, joka käy esikoulua tai esikoululuokkaa, voi saada äidinkielentukea, kun taas peruskoulua tai lukiokoulua käyvä lapsi voi saada äidinkielenopetusta.

Esikoulu ja esikoululuokka

Esikoulun opetussuunnitelmassa sanotaan, että esikoulun tulee toimia niin, että lapset, joilla on muu äidinkieli kuin ruotsi, saavat mahdollisuuden kehittää sekä ruotsin kieltä että omaa äidinkieltä. Äidinkielentuen tulee olla integroitu osa esikoulutoimintaa.

Tutkimukset osoittavat, että lapset selviytyvät koulussa paremmin, jos he saavat harjoitusta äidinkielessään jo esikoulussa. Lisätietoa siitä, mitä tukea lapsi voi saada, antaa esikoulun johtaja.

Peruskoulu ja lukiokoulu

Koululain mukaan oppilaalle, jonka huoltajan äidinkieli on muu kuin ruotsi, tulee tarjota äidinkielenopetusta kyseisessä kielessä.

Oppilas voi saada äidinkielenopetusta, jos:

• toisen huoltajan tai molempien huoltajien äidinkieli on muu kuin ruotsi

• kieli on oppilaan päivittäinen käyttökieli kotona

• oppilaalla on perustavat tiedot kielessä

• oppilas/huoltaja toivoo opetusta.

Kansalliseen vähemistöön kuuluvat oppilaat

Oppilaille, joiden äidinkieli kuuluu kansallisiin vähemmistökieliin (suomi, meänkieli, saame, romani ja jiddiš), tarvitsee tarjotata äidinkielenopetusta oppilaan vähimmistö kielessä. 

Oppilas joka kuuluu kansalliseen vähimmistöön  voi saada äidinkielenopetusta  vähemmistökielessään vaikka:

  • oppilaan huoltajalla EI ole vähimmistökieli äidinkielenä
  • saadakseen äidinkielenopetusta peruskoulussa, saamikoulussa tai erikoiskoulussa, oppilaalla EI tarvitse olla perustavat tiedot kielessä 
  • vain yksi oppilas valitsee kielen.

Ilmoittautuminen äidinkielenopetukseen tehdään omaan kouluun tuokokuussa tai saapuessa Finspångin kuntaan.

Ilmoittautuminen tehdään lomakkeella, joka on Mina sidor lomake-portaalissa.

Opintojen ohjaus äidinkielellä

Oppilaat, jotka eivät osaa ruotsia riittävästi voidakseen seurata ruotsinkielistä opetusta, voivat saada opetuksen selitetyksi äidinkielellään. Oppilaan tarpeet ratkaisevat, missä aineissa oppilas saa opintojen ohjausta.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image