Kunnan kriisihallinto

Suuren onnettomuuden tai muun vastaavan tapahtuman yhteydessä, toisin sanoen vaikeassa kriisitilanteessa, joka tapahtuu joko omassa kunnassamme tai muussa paikassa, käynnistyy koko kriisihallinto-organisaatio tai osia siitä. Kriisihallinto-organisaation tehtävänä on:

  • Arvioida tilanne.
  • Arvioida tapahtuman välittömät ja pitkäaikaiset vaikutukset.
  • Arvioida toimenpiteiden tarve ja priorisoida toimenpiteet.
  • Hankkia tarvittavat henkilöresurssit ja materiaaliset resurssit.
  • Toimia yhdessä asianomaisten viranomaisten, yritysten ja muiden vastaavien kanssa.
  • Toimia taloudellisten kysymysten ratkaisemiseksi.
  • Antaa nopeaa, asiallista, harkittua ja koordinoitua informaatiota medialle, viranomaisille, kansalaisille, työntekijöille ja omaisille.

Kriisihallinto koostuu poliitikoista ja virkamiehistä

Kunnan kriisihallinnon muodostavat

  • kriisihallintolautakunta (poliitikkoja)
  • kriisihallintoryhmä (johtavia virkamiehiä ja asiantuntijoita)
  • johdon tuki (henkilöstö).

Kriisihallintolautakunta tulkitsee asian ja päättää kunnan roolista ja toimista. Se tekee päätökset asioissa, jotka ovat luonteeltaan periaatteellisia ja kaikenkattavia, ja antaa tehtävät kriisihallintoryhmälle.

Kriisihallintoryhmä tekee päätökset valmiustilasta ja toimenpiteiden puitteista. Tarkoituksena on määrittää rajat, kun kyse on ajasta, resursseista ja maantieteellisestä alueesta. Usein kyse on siitä, että resurssit priorisoidaan käynnissä olevien toimenpiteiden ja senhetkisten toimenpiteiden ulkopuolelle jäävän valmiustilan kesken.

Johdon tuen muodostaa joukko eri alojen virkamiehiä, jotka kootaan auttamaan kriisihallintoryhmää jakamaan kunnan resursseja ja toimimaan yhdessä muiden viranomaisten, yritysten ja järjestöjen kanssa.

Tiedotus tärkeä osa johdon tuen työtä

Yksi erittäin tärkeä tehtävä, joka johdon tuella on, on kerätä ja vastaanottaa informaatiota voidakseen jatkuvasti tiedottaa asukkaille ja eri tahoille muun muassa kriisin laajuudesta, suoritetuista toimenpiteistä ja siitä, kuinka saa apua.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image