Onnettomuuksilta suojautuminen

Laki onnettomuuksilta suojautumisesta (SFS 2003:778) määrää, että kunnalla tulee olla toimintasuunnitelma onnettomuuksia ehkäisevää toimintaa varten

Toimintasuunnitelma onnettomuuksilta suojautumiseksi (pdf, 1 Mb, aukeaa uudessa ikkunassa. Ruotsiksi).

Laki onnettomuuksilta suojautumisesta perustuu kolmelle vaiheelle;

  • ennaltaehkäisevät toimet
  • pelastuspalvelu ja sitä seuraavat toimenpiteet
  • vastuu yksittäisen henkilön, kunnan ja valtion osalta.

Fokus yksittäisen henkilön vastuussa ja ennaltaehkäisevässä toiminnassa

Toimintasuunnitelmassa tehdään selväksi yksittäisen henkilön vastuu, muun muassa velvollisuutena laatia kirjallinen selvitys tiettyjen toimialojen paloturvallisuudesta, sekä kunnan vastuu turvallisuudesta, minkä tulee tapahtua valvonnan avulla.

Toimintasuunnitelmassa painotetaan onnettomuuksia ennaltaehkäisevää toimintaa. Kunnan tulee edistää kunnassa oleskelevien turvallisuutta ja toimia muiden onnettomuuksien kuin tulipalojen ehkäisemiseksi sekä hyödyntää resurssit ennaltaehkäisevää toimintaa varten. Kunnan tulee myös tukea yksittäisen henkilön kykyä täyttää lain mukaiset velvollisuutensa.

Kuntien ja valtiollisten pelastuspalveluviranomaisten tulee kohtuullisissa määrin selvittää onnettomuuksien syitä ja tapahtumien kulkua sekä arvioida, kuinka pelastustoimet on toteutettu.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image