Rikostenehkäisyneuvosto

Finspångin rikostenehkäisyneuvosto (brottsförebyggande råd, Brå) koostuu poliittisesta tasosta ja virkamiestasosta sekä operatiivisista ryhmistä.

Poliittisen johtoryhmän tärkein tehtävä on hallita rikostenehkäisyneuvoston työtä tarjoamalla poliittinen tahto ja toiminnan tavoitteet (mitä).

Virkamiesryhmällä on ylempi vastuu siitä, että rikostenehkäisytyön tavoitteet ja priorisoinnit toteutetaan (kuinka).

Operatiiviset ryhmät kokoonpannaan tarvittaessa. Niiden tehtävänä on toteuttaa priorisoidut toimenpiteet, kartoittaa tarpeita ja resursseja ja laatia toteutussuunnitelmat toimenpiteitä varten (toteutus). Ryhmät vastaavat myös toimenpiteiden seurannasta.

Kunnanhallituksen neuvoa-antavan toimielimen ja komitean ohjesäännöt (Ruotsinkielinen pdf-tiedosto 126 KB, aukeaa uuteen ikkunaan)

Työn organisaation tarkoituksena on:

 • Aikaansaada pysyvä ja konkreettinen yhteistyö
 • Ankkuroida työ alhaalta ylöspäin.
 • Aikaansaada selkeä rakenne rooli- ja vastuualueille ja selkeä poliittinen johtajuus.
 • Varmistaa hyvä kommunikaatio tekemällä selväksi, mitä valtuuksia yhteistyön osapuolilla on.
 • Varmistaa, että on helppoa tiedottaa meneillään olevista toimenpiteistä ja ajankohtaisesta tilanteesta.
 • Lisätä mahdollisuuksia yhteiseen näkemykseen yhteisen ongelman yhteydessä.

Finspångin jäsenet

Poliittinen johtoryhmä

 • Stefan Carlsson (V), puheenjohtaja
 • Larseric Ramlöv (FP)
 • Ann-Britt Wenner (S)
 • Magnus Moberg (S)
 • Ralph Kronholm (M)

Virkamiesryhmä

 • Emelie Lagervall, valmiuden koordinoija, yhteiskuntarakennuksen sektori
 • Ann Ljungman, ehkäisemisen koordinoija, sektori sosiaalinen huolenpito
 • Lina Alm, yleiskatsauksellisen suunnittelun kehitysstrategi
 • Maria Malmberg, kehitysstrategi, sektori kulttuuri ja koulutus
 • Martin Larsson, koulutussihteeri, sektori lapset ja nuoriso 
 • Peter Johansson, kunnanpoliisi

Toiminta

Toiminnan kauaskantoiset tavoitteet ovat:

 • Vähentää rikollisuutta.
 • Lisätä turvallisuutta.
 • Vähentää uusien ihmisten päätymistä rikolliseen käytökseen ja rikolliseen elämäntyyliin muun muassa estämällä lasten ja nuorten riskikehitystä ja syrjäytymistä.
 • Lisätä tietoisuutta yhteiskunnan yhteisistä normeista.
 • Stimuloida kansalaisten kiinnostusta rikostenehkäisytyöhön ja turvallisuuden luomiseen.

Finspångin kunnan ohjelma rikostenehkäisytyöstä (Ruotsinkielinen pdf, 505 Kb, aukeaa uudessa ikkunassa).

Rikostenehkäisyneuvoston uudelleenorganisoinnin ja neuvoston vuonna 2012 tekemän työn takia Finspångin kunnan neuvoston ohjelmaa uudistetaan parhaillaan (katso linkki edellä).

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image