Kunnan henkilötietojen käsittely

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tietoja, jotka suorasti tai epäsuorasti liittyvät elossa olevaan, fyysiseen henkilöön.

Henkilötietolain (1998:204) tarkoituksena on suojata yksilöä integriteetin loukkaukselta, joka saattaisi aiheutua henkilötietojen käsittelystä. Laissa säädetään, kuinka ja milloin henkilötietoja saa käsitellä.

Kaikilla kunnallisilla lautakunnilla on vastuu siitä, että henkilötietoja käsitellään korrektisti.

Finspångissa kunnanhallitus, rakennus- ja ympäristölautakunta ja sosiaaliviranomaislautakunta ovat vastuussa omaan vastuualueeseensa liittyvistä henkilötiedoista.

Se merkitsee muun muassa vastuuta siitä, että henkilötietoja käytetään vain tarkoituksiin, joita varten ne on luovutettu, että virheelliset ja väärän käsityksen antavat tiedot oikaistaan ja että henkilötietojen käsittelystä tarjotaan tietoa.

Sinulla on oikeus kerran kalenterivuodessa saada tietoa siitä, mitä henkilötietoja sinusta käsitellään kunnan lautakunnissa. Hakemus tiedoista on tehtävä kirjallisesti, ja tietojen pyytäjän on allekirjoitettava hakemus. Hakemus lähetään osoitteeseen Finspångs kommun, 612 80 Finspång.

Lue lisää henkilötietolaista Tietosuojan tarkastuslaitoksen (Datainspektionen) verkkosivuilta.

Julkisuusperiaate

Kunnan toiminta kuuluu julkisuusperiaatteen piiriin. Se merkitsee, että kunnalle toimitetut tiedot saatetaan luovuttaa sille, joka kysyy tietoja. Tämä ei kuitenkaan koske salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image