Kunnan päätöksistä valittaminen

Onko kunta mielestäsi tehnyt päätöksen virheellisesti? Tai onko kunta päättänyt asiasta, josta kunnalla ei ole päätösvaltaa? Voit valittaa asiasta. Joskus on mahdollista valittaa myös, vaikka päätös ei koskisikaan sinua itseäsi.

Kuntalain 10. luvussa on säännöt laillisuuden harkinnasta. Se merkitsee, että hallinto-oikeus voi harkita, onko kunta noudattanut kaikkia lakeja tehdessään päätöksen. Tuomioistuin ei kuitenkaan ota kantaa siihen, tekikö kunta oikean päätöksen, eikä myöskään ehdota muuta päätöstä.

Kirjoita hallinto-oikeuteen

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Kirjoita, mistä päätöksestä valitat ja mitä kunta mielestäsi on tehnyt väärin. Lähetä kirjeesi hallinto-oikeuteen. Sinulla on kolme viikkoa aikaa valittaa siitä päivästä alkaen, jolloin päätös on tarkastetussa pöytäkirjassa kunnan ilmoitustaululla.

Kaikki kunnassa väestökirjoissa olevat henkilöt ja henkilöt tai yritykset, jotka omistavat kiinteistön kunnassa, voivat pyytää laillisuuden harkintaa. Tämä koskee päätöksiä, jotka on tehnyt;

  • kunnanvaltuusto
  • lautakunta tai muu poliittinen elin
  • kunnallisliitto
  • virkamies, jos poliittiset päättäjät ovat delegoineet tehtävän virkamiehelle.

Kunta voi joutua palauttamaan asian ennalleen

Jos tuomioistuin katsoo kunnan toimineen väärin, asia palautuu ennalleen – kuin päätöstä ei olisi tehtykään. Kunnan on myös palautettava ennalleen se, mitä jo on tehty, mikäli mahdollista. Jos kunta esimerkiksi on kaatanut puun rakentaakseen uuden pyörätien, on samalle paikalle istutettava uusi puu, jos tuomioistuin katsoo kunnan toimineen väärin.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image