Valituksen tekeminen sinua koskevasta päätöksestä

Oletko hakenut rakennuslupaa, kotipalvelua tai toimeentulotukea ja saanut kieltävän vastauksen? Onko sinulla mielipiteitä asuinalueesi uudesta kaavoituksesta? Siinä muutama esimerkki sinua koskevista kunnallisista päätöksistä. Ellet ole tyytyväinen, voit valittaa niistä.

Voit pyytää päätöksen uutta harkintaa, jos kunnan käsittelijä on mielestäsi tehnyt virheellisen arvion tai jos hän ei ole ottanut huomioon tarpeitasi.

Tee valitus kolmen viikon sisällä

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituksen tekemiseen on aikaa kolme viikkoa päätöksen saamisesta.

Kirjoita valitukseen:

  • mistä päätöksestä valitat
  • miksi kunta mielestäsi on tehnyt väärin ja miksi sen tulisi tehdä uusi, sinulle parempi päätös
  • nimesi
  • henkilönumerosi
  • osoitteesi

Lähetä valitus käsittelijälle, joka käsittelee hakemuksen uudelleen.

Tuomioistuin voi muuttaa päätöksen

Käsittelijä voi muuttaa päätöksen, jos sinulla on hyvät perustelut. Mutta ellei kunta muuta päätöstä, voit valittaa edelleen hallinto-oikeuteen, joka ottaa asian käsittelyyn ja lähettää sinulle uuden päätöksen. Tuomioistuimella on oikeus muuttaa kunnan päätöstä, jos kunnan päätös on väärä..

Voit saada apua valituksen tekemisessä

Kunnan antamassa päätöksessä tulee olla tieto siitä, millä tavalla päätöksestä voi valittaa (besvärshänvisning). Voit myös pyytää käsittelijääsi selittämään, miten valitus tehdään.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image