Förskolor i Finspång

Finspångs kommun har 20 förskolor. Förskolan vänder sig till barn från ett år till dess de börjar grundskolan. I förskolan ges barnen möjlighet att ta första steget i ett lärande som fortsätter i grundskolan och som pågår hela livet.

I Finspångs kommun finns även fristående förskolor.

Förskolan har egen läroplan

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) anger vad förskolan har för övergripande mål och de värden som ska ligga till grund för verksamheten.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image