Ängslyckans förskola

Ängslyckans förskola

Ängslyckans förskola består av fyra avdelningar. På Smultronet och Hallonet går våra yngre barn cirka 1-3 år. På Björnbäret och Blåbäret går de äldre barnen cirka 3-5 år. Vi har valt denna uppdelning för att kunna bemöta och stimulera barnen utifrån deras utvecklingsnivå.

Vi har en utmanande och inspirerande gård som lockar till lek och aktivitet. Vi har närhet till skog och natur och använder vår närmiljö för lärande och utvecklande aktiviteter.

Läroplanen
Vi arbetar utifrån vår läroplan Lpfö-98 (reviderad 2010) där vi bemöter barnen utifrån deras utveckling, förutsättningar och behov.

Vi vill att alla barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga och välkomna till oss på förskolan. Vi arbetar med "Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling".

Vi använder oss av Qualis kvalitetssäkerhetssystem som är kopplat till Lpfö-98. Vi utgår från prioriterade mål som vi utvärderar och reviderar årligen.

Projekt
Vi har gemensamt projekt och temainriktat arbetssätt på förskolan.

Ängslyckan har ett mottagningskök och maten levereras från Storängsskolans kök.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image