Basvägens förskola

Lekplats med barn som gungar (Fotograf: Johnny Johansson)Basvägens förskola ligger på Västra Basvägen 7 i ett enplanshus, i anslutning till ett grönområde. Förskolan arbetar efter åldersindelning. Två av avdelningarna, Gula och Gröna, tar emot yngre barn och en avdelning, Rosa, tar emot äldre barn.
Basvägen har ett mottagningskök och maten levereras  från Hårstorpsköket.

Varierad pedagogisk miljö

Inomhusmiljö på Basvägens förskolaAvdelningarna har en gemensam lekhall. Här har förskolan satsat på rum i rummet, en varierad pedagogisk miljö. Detta för att erbjuda barnen olika aktiviteter och väcka deras lust att leka, prova på, utmana och våga.

Lekrum på Basvägens förskolaHela förskolans personal bildar ett arbetslag vilket innebär att personalen känner alla barn på förskolan. Vi samarbetar mellan avdelningarna på olika sätt, till exempel genom gemensamma aktiviteter och tvärgrupper. När barnen fyller ca. 4 år byter de avdelning och pedagoger.

Undervisning

På Basvägens förskola bedriver vi undervisning i allt vi gör. Hos oss innebär det att barns lust och lek är grunden för deras lärande. Arbetssättet innebär att vi utgår från barns egna erfarenheter, intressen och motivation.

För att föräldrarna ska känna sig delaktiga i vårt arbete, så finns vår veckoplanering och väggdokumentation tillgänglig att läsa.
Varje månad ger vi ut ett månadsblad som innehåller aktuell information. Vi erbjuder uppföljnings- eller utvecklingssamtal 1 gång/år.

Vår utemiljö på vintern

Basvägens förskola med förråd och lekplats

Paviljong och rutschkana på Basvägens förskola

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image