Björkhagens förskola

Björkhagens förskola ligger i Sonstorp, ca en mil utanför Finspång. De två avdelningarna Korallen och Snäckan har åldersblandade grupper 1-5 år. Sonstorp är ett trevligt litet samhälle där närheten till skog och natur erbjuder spännande lärmiljöer för barnen, men även för oss pedagoger. I skogen och närmiljön är vi ofta och upptäcker nya saker varje säsong. Vi är på äventyr där och utforskar tillsammans. Att lära och utvecklas tillsammans ger glädje till både barn och vuxna. För att göra detta är det viktigt att barnen känner sig trygga. Därför lägger vi tyngd på att alla blir uppmärksammade i den dagliga verksamheten och skapar en känsla av gemenskap och respekt för att alla får vara den de är.

Vi tror på det kompetenta barnet och att de ska få ha inflytande över vår verksamhet. Därför får barnen vara delaktiga i utformandet av den och i beslut som tas, som hur vi utvecklar våra miljöer och den dagliga verksamheten. Barnens tankar och idéer tas tillvara på för att visa att det de säger är värdefullt. Vi  tror att barnen har en vilja att utvecklas och bli självständiga och arbetar för att de ska få utrymme för att bli det. Vi gör det genom både planerade och spontana aktiviteter. I år arbetar vi med tema Jorden i vårt projektarbete. Exakt vart vi hamnar i projektet vet vi inte idag då barnen är med och utformar arbetet. Detta gör projektet spännande och utmanande.

Den fria leken är en viktig del i vår verksamhet, där vi som pedagoger tar en mer inlyssnande och passiv roll och barnen får själva vara de som leder leken. Våra lek- och lärmiljöer är den tredje pedagogen och syftar till inspiration och utveckling. Vi försöker anpassa delar av miljön efter barnens intressen och de projekt vi arbetar med för stunden. I Sonstorp finns en gymnastiksal som vi är i regelbundet. Där får vi träna motorik, leka samarbetslekar och en massa andra roliga saker.

Informationsblad om Björkhagens förskola (pdf-fil 1 mb, öppnas i nytt fönster)

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image