Finspångs kommun

Dunderbackens förskola

Dunderbacken är en Qualis-certifierad förskola med åldersblandade grupper 1-5 år. Avdelningarna heter Krokodilen, Bläckfisken, Grodan, Lejonet, Björnen och Pandan.

På förskolan arbetar barnskötare, förskollärare och ateljerista. Ateljeristan är förskollärare som har ett särskilt ansvar för estetiska, sinnliga och filosofiska lärprocesser. Vi har även ett tillagningskök.

Avdelningen Björnen

På Björnen är några av platserna avsedda för döva barn och barn med hörselnedsättning samt barn i behov av särskild stimulans för sin språkliga utveckling. Läs mer om Björnen under fliken till vänster.

En trygg miljö som utmanar och lockar till lek

Flicka som leker

Vi erbjuder barnen en trygg miljö som utmanar, lockar till lek och aktivitet, samt stimulerar barnens lust att lära. Leken prioriteras som en aktiv del i barnens lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik och här ser vi olikheter som en tillgång.

Läroplanen

Läroplanen för förskolan (Lpfö98 reviderad 2010) styr vår verksamhet. Vi har valt att lyfta fram språk och matematik/naturvetenskap som viktiga hörnstenar i vår grundverksamhet. Lek, natur, estetik och rörelse ingår i den dagliga verksamheten. Inom gångavstånd från förskolan finns skog och sjö som vi ser som en stor tillgång. För att synliggöra barnens lärprocesser använder vi oss av pedagogisk dokumentation. Där står barnens tankar, ideer och antaganden i fokus.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image