Dunderbackens förskola

Dunderbacken är en förskola med sex avdelningar. Krokodilen, Bläckfisken och Grodan. Här är barnen indelade i åldershomogena grupper, yngre, mellan och äldre barn. Pandan, Björnen och Lejonet har barnen indelade i åldersblandad grupp 1-5år.
På förskolan arbetar barnskötare, förskollärare och ateljérista.
Ateljéristan är en förskollärare som har ett utvecklat utbildningsuppdrag. Hen arbetar tillsammans med pedagogerna för förskolans utveckling samt med barns och pedagogers olika lärprocesser. 
En viktig del i förskolans arbete är en trygg miljö, samspel, jämställhet, kommunikation och lek. Undervisning sker både spontant och planerat i verksamheten. Barns nyfikenhet och lust att lära ser vi som en viktig tillgång. För att synliggöra barnens lärprocesser använder vi oss av pedagogisk dokumentation. Där står barnens tankar, idéer och antaganden i fokus.
Vi värderar högt ett gott samarbete med vårdnadshavare. 
Avdelningen Björnen
På Björnen är några av platserna avsedda för döva barn och barn med hörselnedsättning samt barn i behov av särskild stimulans för sin språkliga utveckling. Läs mer om Björnen under fliken till vänster.
Maten som serveras på förskolan kommer från vårt tillagningskök som finns på förskolan.

Dunderbacken är en förskola med sex avdelningar. På Krokodilen, Bläckfisken och Grodan är barnen indelade i åldershomogena grupper, yngre, mellan och äldre barn. På Pandan, Björnen och Lejonet är barnen indelade i åldersblandad grupp 1-5år.

Våra pedagoger

På förskolan arbetar barnskötare, förskollärare och ateljérista. Ateljéristan är en förskollärare som har ett utvecklat utbildningsuppdrag. Hen arbetar tillsammans med pedagogerna för förskolans utveckling samt med barns och pedagogers olika lärprocesser. dunderbacken

Undervisning i trygg miljö

En viktig del i förskolans arbete är en trygg miljö, samspel, jämställhet, kommunikation och lek. Undervisning sker både spontant och planerat i verksamheten. Barns nyfikenhet och lust att lära ser vi som en viktig tillgång. För att synliggöra barnens lärprocesser använder vi oss av pedagogisk dokumentation. Där står barnens tankar, idéer och antaganden i fokus.Vi värderar högt ett gott samarbete med vårdnadshavare. dunderbacken

Avdelningen Björnen

På Björnen är några av platserna avsedda för döva barn och barn med hörselnedsättning samt barn i behov av särskild stimulans för sin språkliga utveckling. Läs mer om Björnen under fliken till vänster.

Eget kök

Maten som serveras på förskolan kommer från vårt tillagningskök som finns på förskolan.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image