Finbo förskola

Finbo förskola, fotograf Hans Svensson

Finbo är en förskola som ligger centralt.
Det finns tre avdelningar med blandade grupper 1-6 år, Trumpeten, Klarinetten och Saxofonen, där man har möjlighet att ha syskon på samma avdelning.

Vi har en förskola med öppna avdelningsdörrar där barnen har möjlighet att söka sig till lekkamrater eller aktiviteter och material som intresserar barnet.

Vår gård är varierande och stor. Den erbjuder motoriska utmaningar. Vi har nära till bland annat skogen biblioteket och bruksparken.


Gemensamma aktiviteter i huset

  • Projektarbeten i tvärgrupper
  • Högtidsfirande

 


Våra mål

Vår målsättning är att se varje enskilt barn och dess behov. Vi har ett öppet arbetssätt med mycket utevistelse, skapande verksamhet, sång och rörelse. Dessutom lägger vi stor vikt vid barnens egen lek och låter den ta tid och utrymme. Varje avdelning har en egen planering med utgångspunkt för barngruppens behov. Som grund har vi vår läroplan Lpfö98/10.

Att ha en bra grundverksamhet anser vi vara en förutsättning för en trygg och rolig tillvaro som ger lust att lära.

Vi arbetar med processdokumentation där vi tar tillvara barnens intressen och önskningar.

Föräldrasamverkan sker dagligen i tamburen och utvecklingssamtal (1ggr/år) samt genom föräldramöten och familjefester.


Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image