Metallens förskola

Metallens förskolaPå Metallens förskola har vi ett gemensamt förhållningssätt och arbetssätt där vi vill främja ett demokratiskt klimat där alla känner sig delaktiga. Vi strävar mot ett öppet och tillåtande klimat där alla ska känna trygghet och bemötas positivt. Vi vill ge förutsättningar för det kompetenta barnets lustfyllda lärande.

Miljön är anpassad efter barnen

För att göra barnen så självständiga som möjligt finns material i deras höjd. Barnets utveckling och lärande synliggörs och dokumenteras i barnets egen pärm, genom vårt arbete med pedagogisk dokumentation, på processvägar, bildskärmar och i månadsbrev. Vår verksamhet styrs av de grundläggande värden som finns i vår läroplan för förskolan, Lpfö 98/2010.

Vi prioriterar grundverksamheten och den fria leken då vi vet att det främjar ett livslångt lärande. Aktiviteter som ingår i vår grundverksamhet på förskolan är bland annat:

  • Rörelse
  • Estetisk verksamhet
  • Sång och musik
  • Skogsutflykt
  • Saga och drama

Metallens förskola ligger centralt och har nära till både naturen, olika lekparker och till biblioteket.

Sex avdelningar

På förskolan Metallen arbetar vi med åldersblandade grupper. Det innebär att våra fem avdelningar har barn i åldrarna 1-5.

Smaragden, Safiren, Diamanten,Opalen och Topazen är namnen på våra fem avdelningar. I en åldersblandad grupp skapas många naturliga tillfällen för barn i olika åldrar att mötas och berika varandras lek och lärande.

Varje barn kan utvecklas i sin egen takt och få stimulans på den nivå där han/hon befinner sig. Språkutvecklingen, förmåga till samspel och sociala färdigheter stimuleras av att barn umgås över åldersgränser.

För de yngre barnen innebär detta att de, i de äldre barnen, får förebilder för sin egen utveckling. Genom att både passivt och aktivt delta, så får de konkreta modeller för hur lek och socialt samspel kan fungera.

De äldre barnen får i den åldersblandade gruppen många tillfällen på att öva sig på att ta hänsyn, även till de yngre.

Att se varandras olikheter, träna sin empatiska förmåga och hjälpa varandra, stärker barnens självförtroende och ansvarstagande. Barn i olika åldrar får möjlighet att leka med varandra oavsett mognadsnivå.

Hela förskolan har gemensamma traditioner där alla avdelningar träffas för att sjunga och fira högtider tillsammans. Detta för att överföra och ge kunskap om våra traditioner, känna gemenskap och ha roligt!

 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image