Skogsgläntans förskola

Avlångt rosa hus

Skogsgläntan är en förskola i Sonstorp, cirka en mil från Finspång. Förskolan har ett perfekt läge i slutet av en återvändsgata i ett villaområde. Vi har nära till skogen och en cykelväg. Vi använder oss av dessa för motoriska aktiviteter.

Ett av våra mål är att varje barn, enskilt och i grupp, ska känna sig tryggt, trivas och har kul på förskolan. Vi använder leken som en viktig ingrediens i lärandet.

Språket är ett annat av våra områden som vi lägger stor vikt vid. Vi använder oss av sagor, ramsor, mycket sång och musik, drama samt samtal med barnen för att utveckla språket. Vi använder även tecken.

Vi arbetar också med motorik, matematik, naturkunskap och teknik.

Det sociala samspelet mellan barnen, att "vara en bra kompis" har vi som ett genomgående tema. Vi pratar om likabehandlingsplanen med barnen och jobbar utifrån den.

Den närbelägna Missionskyrkans rörelserum använder vi till gymnastik och rörelse samt en väl fungerande femårsgrupp. Där ingår även femåringar från dagbarnvårdarna i området och Björkhagens förskola.

Vi arbetar aktivt för en bra miljö. Vi sopsorterar tillsammans med barnen och pratar mycket om miljön.

Vi uppmärksammar högtider och barnens födelsedagar.

Maten levereras från Hällestadgårdens kök.

Som stöd i vårt kvalitetsarbete använder vi oss av Qualis kvalitetssäkerhetssystem. Vi arbetar efter prioriterade utvecklingsområden.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image