Skogsgläntans förskola

Avlångt rosa hus

Skogsgläntan är en förskola i Sonstorp, cirka en mil från Finspång. Förskolan har ett perfekt läge i slutet av en återvändsgata i ett villaområde. Vi har nära till skogen och en cykelväg. Vi använder oss av dessa för motoriska aktiviteter.

Förskolan bedriver en pedagogisk verksamhet för barn från ett års ålder och fram till att de börjar i förskoleklass. Förskolans uppgift är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

I förskolan får barnen möjlighet att utvecklas genom forskande, skapande och lek, både på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Att skapa trygghet och trivsel för både barn och vårdnadshavare är en viktig uppgift för förskolan.

Det sociala samspelet mellan barnen, att "vara en bra kompis" har vi som ett genomgående tema. Vi pratar om likabehandlingsplanen med barnen och jobbar utifrån den.
Språket är ett annat av våra områden som vi lägger stor vikt vid. Vi använder oss av sagor, ramsor, mycket sång och musik, drama samt samtal med barnen för att utveckla språket. Vi använder även tecken.

Den närbelägna Missionkyrkans rörelserum använder vi till gymnastik och rörelse samt en väl fungerande femårsgrupp. Där ingår även femåringar från dagbarnvårdarna i området och Björkhagens förskola.
Vi arbetar aktivt för en bra miljö. Vi sopsorterar tillsammans med barnen och pratar mycket om miljön.
Vår mat levereras från Hällestadgårdens kök.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image