Taxor och avgifter

Sedlar i olika Svenska valörer (Fotograf: Riksbanken)Maxtaxan gäller alla kommunala förskolor, dagbarnvårdare och fritidshem.

Det yngsta barnet räknas som barn 1, näst yngsta som barn 2 etcetera oavsett om barnet går i förskola, familjedaghem eller fritidshem.

Avgift tas ut om inkomsten är 10.000 kr eller däröver.
Avgift utgår 12 månader om året.

Riktlinjer, regler och avgifter för förskola och fritidshem (pdf-fil 387 Kb, öppnas i nytt fönster)

Från och med 1 januari 2019 gäller nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom barnomsorg

Finspångs kommun tillämpar maxtaxa och får statsbidrag för detta. Statsbidraget betalas ut under förutsättning att kommunen följer villkoren i förordningen. Nu höjs inkomsttaket och avgiftsnivåerna i maxtaxan från och med den 1 januari 2019. Inkomsttaket är höjt till 47 490 kr per månad.

Principer för beräkning av avgiften från och med 1 januari 2019

Barn 1 till 3 år
Avgiften är ej beroende av vistelsetid

Barn 1

3% av inkomsten dock högst 1 425 kr i månaden

Barn 2

2% av inkomsten dock högst 950 kr i månaden

Barn 3

1% av inkomsten dock högst 475 kr i månaden

Barn 4

Ingen avgift

Barn 3 till 5 år
Allmän förskola är avgiftsfri och erbjuds fr.o.m. hösten barnet fyller 3 år. Barnet är på förskolan högst 15 timmar per vecka och följer skolans läsårstider. (Om barnet inte är anmält till allmän förskola är avgiften 75% av maxtaxan.)

Barn 1

2,25% av inkomsten dock högst 1 068 kr i månaden

Barn 2

1,5% av inkomsten dock högst 705 kr i månaden

Barn 3

0,75% av inkomsten dock högst 352 kr i månaden 

Barn 4

Ingen avgift

Avgifter i skolbarnomsorgen

Barn 1

2% av inkomsten dock högst 950 kr i månaden

Barn 2

1 % av inkomsten dock högst 475 kr i månaden

Barn 3

1 % av inkomsten dock högst 475 kr i månaden

Barn 4

Ingen avgift

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image