Skolplan - strategi för framtidens grundskola

Elever som bygger med hjälp av LEGO Education Center, foto ElevdataSyftet med strategi för framtidens grundskola är att utforma mål och strategier för grundskolan i Finspångs kommun. Strategin tar avstamp i nationella utbildningspolitiska mål och riktlinjer samt lyfter utifrån ett kommunpolitiskt perspektiv fram områden som är av särskild vikt för att skolan i Finspång ska upprätthålla god kvalitet.

Strategi för framtidens grundskola i Finspång 2012-2016 (pdf-fil 111 Kb, öppnas i nytt fönster)

Policy för förskola, fritidsverksamhet, grundsärskola, grundskola 2017-2020 (pdf-fil 363 Kb, öppnas i nytt fönster)

Vissa områden är prioriterade

Alla utbildningspolitiska mål är viktiga. Men det finns målområden som under en tidsperiod kan behöva utvecklas mer utifrån att det till exempel finns identifierade förbättringsområden eller tendenser som visar på stora utvecklingsbehov inom ett särskilt område. Det leder sin tur till positiva effekter även för de områden som inte är ett strategiskt utvecklingsområde.

Strategins fem kärnområden

  • Samspel
  • Höga förväntningar
  • Hållbart ledarskap
  • Lärande i fokus
  • Entreprenörskap

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image