Val av skola

Vid sex års ålder får alla barn i Finspång ett erbjudande om en plats i en kommunal förskoleklass i närheten av sin folkbokföringsadress. Därefter finns en plats reserverad för barnet i den närbelägna grundskolan.

Alla elever kan under sin grundskoletid ansöka om byte till en annan kommunal skola eller söka till en friskola. Begränsningen ligger i om det finns möjlighet att ta emot eleven på den mottagande skolan.
Skolbyten görs vanligtvis mellan två terminer.

När en elev väljer en annan skola än den som erbjudits upphör rätten till skolskjuts.

Om vårdnadshavare ansöker om skolskjuts till vald skola görs en prövning.

Flyttar en elev in till kommunen under grundskoletiden erbjuds eleven plats i en skola i närheten av inflyttningsadressen. För information om placering kontakta mottagande skola eller utvecklingsstrateg för grundskolan.

Informationsblad om principer vid skolplacering (Mina sidor, öppnas i nytt fönster)

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image