Grosvadsskolan

Grosvads skola, fotograf Hans SvenssonGrosvadsskolans verksamhet vänder sig till skolår 6-9 och har cirka 400 elever.


Grosvadsprojektet

Grosvadsskolan är mitt uppe i en projektsatsning som går ut på att öka elevernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Vi gör det genom att schemalägga extra fysisk aktivitet i form av pulsträning samt att systematiskt jobba med elevernas psykiska hälsa. Till höstterminen omfattar projektet samtliga klasser i årskurserna 7, 8 och 9. Läs mer om vårt projekt här.


Grosvadsskolans skolråd

Datum: 8/11
Tid: 18:00-21:00
Plats: Grosvadsskolans personalrum


Schema

Du kan som elev och förälder hämta hem aktuellt schema från vår hemsida.

Du hittar en länk under rubriken Schema. 


Skolkortet

Kortet ska användas så länge som eleven har rätt till busskort från skolan. Detta innebär att detta kort ska eleven använda år från år och eleven får därför inte något nytt när ett nytt läsår börjar. I stället kommer kortet att laddas automatiskt.

Därför är det viktigt att vara rädd om kortet! 

Mer information hittar du om vad som gäller för skolkortet under rubriken Så arbetar vi, Skolkort.


Lovskola för dig som behöver extra hjälp

Grosvadsskolans lovskola är ett sätt för eleverna att få extra hjälp, tid och möjligheter att klara målen för betyget E eller för att höja betygen.

Lovskolan genomförs både under terminsloven och sommarlovet.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image