Elevdemokrati

På Grosvadsskolan kan eleverna var med och påverka sin utbildning och sin arbetsmiljö genom följande:

Klassråd

Klassråd hålls regelbundet. Under klassrådet diskuterar klassen sådant som är intressant för klassen. Det kan gälla förändringar man vill få till stånd i skolan, som påverkar alla elever, eller frågor vars intresse begränsas till den enskilda klassen.

Elevråd

Varje klass utser en elevrådsrepresentant i början av läsåret. Därefter nybildas elevrådet. Elevrådet träffas enligt terminsplanen. Förutom eleverna deltar rektor och kurator från personalen.

Elevrådet utser elevrådsordförande och sekreterare. De utgör tillsammans med de vuxna elevrådets styrelse. Elevrådets syfte är att vara ett verktyg för eleverna att förbättra sin skolvardag på det sätt majoriteten av eleverna vill.

Detta gör elevrådet genom att arbeta för:

  • att stärka skolandan
  • en bättre utbildning
  • en bättre arbetsmiljö.

Matråd

Är en mötesplats mellan skolbespisning, elever och personal och har som syfte att förbättra engagemanget och intresset för skolmaten och matsalsmiljön. Möten sker regelbundet, fyra gånger per läsår i samband med skolrådsmötena. Varje arbetslag (årskurs) representeras av två elever som utses av respektive lagråd. Måltidspersonal och skolpersonal representeras av två personal vardera.

Elevskyddsombud

Skolan har två elevskyddsombud i varje åldersgrupp. Elevskyddsombuden genomgår en utbildning och deltar i skolans skyddsrond. Varje arbetslag (årskurs) representeras av två elever som utses av respektive lagråd. Vid läsårsstart väljs två nya skyddsombud i årskurs 6. Skyddsombuden har sitt uppdrag fram till och med slutet av årskurs 9.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image