Amigos

I Amigos sker ett förebyggande arbete mot mobbing och kränkande behandling.

Barn har en enorm kraft att påverka varandra och genom att arbeta tillsammans med eleverna i gruppen Amigos kan vi påverka elevrelationer och skapa en god stämning på skolan. Vi hoppas det ska ge trygghet och arbetsglädje för våra elever.

Kompisstödjare och vuxengrupp

På Grosvadsskolan har vi kompisstödjare i alla klasser. Från varje klass utses två elever som tillsammans med vuxengruppen träffas regelbundet.

Vuxengruppen träffas en gång i månaden.

Grupperna delas årskursvis och har träffar tillsammans med vuxna varje gång.

Målet är att förebygga all form av kränkning

Målet är att tillsammans med elever förebygga all form av kränkning. Arbetet går ut på att eleverna ska få vägledning till att skapa bra relationer på skolan.

På träffarna arbetar vi med olika relationsövningar och samtalsmetodik. Eleverna berättar hur det är i klassen och i korridorer.

Vi hittar strategier för hur vi bäst löser olika konflikter.

Under läsåret ordnar eleverna i Amigos olika aktiviteter.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image