Grosvadsprojektet

WHO benämner hälsa som "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande". I vår skolvärld kräver vi mycket av våra elever och ställer höga krav på prestation gällande både kunskapskrav, socialt umgänge, beteende och mycket annat. För att eleverna ska kunna uppnå sin fulla potential krävs således att de får stöd och hjälp i sin resa mot framgång. För att orka ta dessa steg så krävs också att eleverna mår bra och har en god hälsa. För att utveckla detta så har vi på Grosvadsskolan gjort nya tankar och ideér möjliga genom att schemalägga extra fysisk aktivitet i form av pulsträning samt att vi systematiskt jobbar med elevernas psykiska hälsa. Målet med detta är att eleverna ska få möjlighet att i de vanliga skolämnena kunna prestera bättre genom att må bättre och genom att orka mer. Allt vilar på en vetenskaplig grund och evidensbaserad forskning kring hur vi kan öka människors prestationsförmåga. 

Kort om pulsträning: Under två pass i veckan kommer eleverna jobba med extra idrott i form av pulsträning. Vi varvar mellan lekar, spel, kondition, styrka och mycket mer. För att kunna dra nytta av den här extra träningen krävs att eleverna når över 70% av sin maxpuls i 20 minuter. Detta medför att eleverna har större chans att ta till sig undervisningen de nästkommande timmarna. För mer info om denna del kontakta daniel.kristoffersson@finspang.se

Kort om mental hälsa: Under ett pass veckan jobbar vi med mentalhälsa. Vi fokuserar på tre olika delar ur prestationspsykologin, dessa delar är självförtroende, koncentration och motivation. Inom dessa delar kommer även samhörighet och delaktighet in som viktiga delar. Vi samarbetar med Johan Plate, som är en av våra främsta prestationspsykologer, och mycket material är direkt hämtat från idrottsvärlden. För mer info om denna del kontakta tobias.stucki-karlsson@finspang.se

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image