Så arbetar vi

Skolans organisation

På Grosvadsskolan läser eleverna under läsåret i ett periodsystem. Varje period består av sex veckor som ger ett tydligt avslut på arbetsområden och temaarbeten. Vid varje periodbyte sker, tillsammans med arbetslaget och specialläraren, en avstämning för att följa upp elevernas kunskapsnivå.

Arbetslag

Skolan består läsåret 2017-2018 av fyra årsarbetslag från årskurs 6 - 9. Varje arbetslag ansvarar för en årskurs elever i skolan. För att öka samarbetsmöjligheter och underlätta planeringsarbetet är undervisningen för de flesta lärarna lagd i två arbetslag.

Mentorer läsår 2017-2018

Varje klass har två mentorer som ansvarar för cirka 10-14 elever var. Tillsammans utgör dessa mentorer klassens klassföreståndare och har ett delat ansvar för allt som rör klassen.

Arbetslag 6

Arbetslag 7

Arbetslag 8

Arbetslag 9

Skolans inriktning - profil

Erfarenheten visar att elever som kan integrera sina intressen med innehållet i den vardagliga undervisningen presterar bättre vad gäller individuell måluppfyllelse i respektive ämne. På Grosvadsskolan har eleverna möjlighet att fördjupa sig mer i vissa ämnen under ordinarie undervisningstid.
Skolan jobbar hela tiden med att utveckla profilerna.
Under rubriken Profiler på Grosvadsskolan hittar du de profiler som är aktuella under detta läsår.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image