På Grosvadsskolan finns framtiden!

Du som elev hos oss på Grosvadsskolan  ska när du lämnar skolan ha en positiv självbild, ha uppnått en hög kunskapsnivå samt utvecklat ett användbart språk som fungerar väl i alla sammanhang. Du ska ha en djup demokratisk insikt och kompetens samt ha både breda och djupa kunskaper på områden som bidrar till en fortsatt effektiv kunskapsutveckling.

Du ska ges möjligheter att nå de mål som beskrivs i de nationella kursplanerna. Lärarna formulerar din utveckling i riktning mot kunskapskraven tillsammans med dig. Grosvadsskolan ska ge dig verktyg för ett livslångt lärande. Viktiga kunskaper vi vill ge dig för framtiden, förutom kunskapskraven i nationella styrdokument, är social kompetens, kommunikativ kompetens och förmåga att lösa problem.

För att du effektivt ska utveckla språk, färdigheter och kunskaper krävs inflytande över vad du ska tillägna dig, hur det ska göras och att du ser det meningsfulla i processen.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image