Kvalitetsarbete

Skolan styrs dels av nationella mål, som fastställts av regering och riksdag, dels av kommunala mål som fastställts av kommunfullmäktige.
Finspångs kommun använder sig av Qualis kvalitetsmodell som kan användas för både självvärdering och extern granskning. Qualis kvalitetsmodell bygger både på kvalitativa och kvantitativa utvärderingsmetoder. Ett verktyg är de webbaserade enkäterna som riktar sig till både personal, elever och vårdnadshavare.

Grosvadsskolans prioriterade utvecklingsområden är under läsåret 2016-2017

Kunskaper och färdigheter och Elevernas ansvar för eget lärande.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image