Sjukanmälan

Anmälan om frånvaro ska göras av vårdnadshavare.

Anmälan görs på något av följande sätt:

  • Meddela mentor då du redan i förväg vet att eleven kommer att vara borta från undervisningen
  • Ring tfn 0515-86 916 (Skola24) för att göra en sjukanmälan

Om eleven behöver gå hem under pågående skoldag på grund av sjukdom eller annan orsak ska eleven anmäla detta till lärare, skolsköterska eller någon annan av skolans personal.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image