Skolråd

Skolan har samverkan med föräldrarna till eleverna genom skolrådet. Varje klass utser två föräldrarepresentanter. Vid mötena deltar rektor samt en representant från varje arbetslag från skolan. Minnesanteckningar förs av en av skolans representanter. Skolrådet utgör en remissinstans för skolan vid arbete med till exempel handlingsplaner och utvärderingar. Därutöver är skolrådet en mötesplats för vårdnadshavare och skolans personal att träffas för att diskutera skolutveckling och andra övergripande frågor som rör skolan.

Syfte

Skolrådet ska:

  • öka samarbetet mellan skola och hem
  • ge föräldrar och vårdnadshavare ökat inflytande över sina barns skolgång.

Mål

Skolan ska sträva efter ett ökat föräldrainflytande, så att personalen och vårdnadshavare tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.

Riktlinjer för skolråd i grundskolan och kommunövergripande skolråd för dessa råd (pdf-fil 456 Kb, öppnas i nytt fönster)

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image