Grytgöls skolas historia

Grytgöls skola byggdes år 1903. Marken uppläts av Grytgöls Bruk som verkade för att en folkskola skulle uppföras i Grytgöl. Tidigare hade undervisning förekommit i "Kupan". Kupan är en lusthusliknande byggnad mitt emot Grytgöls herrgård. År 2003 firade alltså Grytgöls skola 100-årsjubileum. Redan år 1919 hade man vuxit ur sina lokaler och ytterligare en skolbyggnad uppfördes. Båda fastigheterna inrymde till en början personalbostäder.

Grytgölsborna har under tidernas gång varit starkt fästa vid sin skola och har engagerat sig i skolan och dess verksamhet. Man har med stolthet konstaterat att skolan varit en komplett anläggning.

Skolans lokaler har under åren anpassats till modern pedagogik. Personal, föräldrar och elever trivs verkligen i den moderna skolan i historisk miljö.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image