Kurator

Skolkurator arbetar med att ge elever, föräldrar och lärare stöd, information och service i sociala frågor.

Kurativt arbete i Finspångs kommun sker på organisations-, grupp- och individnivå.

Organisationsnivå

Kurator arbetar aktivt tillsammans med andra yrkesgrupper med främjande arbete, förändringsarbete, utvecklingsprojekt samt utrednings/kartläggningsarbete. Arbetet med skolans rutiner, arbetsplaner och resursanvändning är på organisationsnivå en annan del av kuratorsarbetet, liksom samverkan med andra verksamheter.

Gruppnivå

Kurator arbetar konsultativt, vilket innebär att kuratorn genom att tillföra sin psykosociala kompetens har en stödjande funktion i det elevvårdande arbetet som skolans personal utför. Kurator kan genom stöd/samarbete med ansvarig lärare arbeta med hela klasser eller mindre elevgrupper. Kurator ingår även i skolans elevhälsoteam samt i den grupp som aktiveras vid krissituationer.

Individnivå

Kurator kan ge konsultation och stöd till skolpersonal och föräldrar i hur de kan hantera olika situationer, samt finna hållbara lösningar kring elever/barn. Kurator kan med utgångspunkt i det psykosociala perspektivet göra kartläggningar och bedömningar för att hjälpa elever i behov av särskilt stöd. Kurator kan även utifrån elevers önskan  erbjuda orienterande-/råd- och stödsamtal.                                      

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image