Så arbetar vi

På Hällestads skola arbetar vi tillsammans i klasserna F, 1-2, 3-4 och 5-6 samt vårt Fritidshem. Under året har vi valt att arbeta med tre prioriterade mål. Dessa är Trygghet och Trivsel, Arbetssätt och Lärarroll samt Kunskaper och Färdigheter.  

Vi arbetar under läsåret med något vi kallar vårt Årshjul. Årshjulet innehåller bland annat aktiviteter som är gemensamma för hela skolan. Under hösten arbetar vi med hälsa under vår Hälsovecka, och i samband med denna anordnas också Hällestadsspelen. Hällestadsspelen är en friidrottsdag tillsammans med Grytgöls skola och Ljusfallshammars friskola.

På Hällestads skola finns en filial till kommunbiblioteket vilket innebär att vi alltid har tillgång till många och olika böcker. Under hösten har vi något vi kallar för Bokens vecka. Då arbetar vi åldersövergripande med läsning på olika sätt och med olika teman.

Under läsåret satsar vi på att bli GrönFlagg-certifierade. Vi kommer bland annat att delta i Skräpplockardagarna men även försöka få in tänket kring hållbar utveckling mer tydligt i undervisningen.

Under läsåret 2015-2016 gör vi en stor satsning på ett läromedel som heter 3D-klassrum. Här får vi möjlighet att göra det abstrakta i framförallt No, So och Matematik konkret med hjälp av bilder som bland annat går att vända och vrida på.

Vi på Hällestads skola arbetar systematiskt med Trygghet och Trivsel. Vi är många vuxna ute på rasterna och de äldre elevrådsrepresentanterna fungerar som kamratstödjare på raster.

Vi har en bemannad rastbod med många olika lekredskap att välja bland.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image