Handlingsplan vid mobbing eller upprepad diskriminering/kränkning

Förebyggande arbete

 • Alla vuxna ska vara goda förebilder. Arbetslaget har ett gemensamt ansvar för eleverna.
 • Föräldrakontakter/möten.
 • Gemensamma ordningsregler.
 • Pedagogisk lunch.
 • Regelbundna klassråd och elevråd.
 • Schemalagda rastvakter.
 • Trivselenkät genomförs v 43.
 • Utvecklingssamtal genomför minst en gång per termin då man bl a tar upp trivsel och relationer. IUP skrivs. 

Mobbingteamet arbetar så här:

 • Vi tar reda på fakta från övrig personal, innan vi pratar med barnen. Vi avgör från fall till fall om det är ett allvarssamtal.
 • Vi är alltid två vuxna vid samtalen men en av oss håller i samtalet. Den andre av oss lyssnar och antecknar.
 • Vi pratar med barnet som har blivit utsatt.
 • Vi pratar med det/de barn som har orsakat tillbudet, alltid ett barn i taget.
 • Vi vill att barnet talar om hemma vad som har hänt, därför uppmuntrar vi barnet att berätta.
 • Vi avslutar samtalet med, att vi kommer ringa hem till dina föräldrar/vårdnadshavre. Däremot låter vi barnet förstå att ingen annan har med det här samtalet att göra. Effekten blir starkare om barnet håller samtalet för sig själv.
 • Efter varje samtal utvärderar vi det.
 • Vi har uppföljning med barnen, vi hör oss för att allt är bra med dem.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image