Skolsköterska

Flicka som får en spruta av en kvinna, foto Åsa RundgrenSkolhälsovården är främst förebyggande och medverkar till utveckling av barn- och ungdomars hälsa ur ett folkhälsoperspektiv.

Vi vänder oss till alla barn och ungdomar i åldrarna 6-20 år, och finns från förskoleklass till och med gymnasiet.

Skolhälsovården ska;

  • bevara och förbättra elevens psykiska och fysiska hälsa och verka för sunda levnadsvanor.
  • erbjuda eleven hälsobesök och vaccinationer enligt nationellt program.
  • följa elevens utveckling och identifiera funktionshinder eller andra särskilda behov.
  • följa upp elev med medicinska och socioemotionella problem.
  • medverka vid skolutredningar med den medicinska delen.

Skolhälsovården är med och påverkar samt arbetar för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för eleven.

Vi har många samarbetspartner, till exempel socialtjänst, Barn- och ungdomspsykiatrin, Barn- och ungdomshabiliteringen, Ungdomshälsan och Barnavårdscentralen.

I mån av tid erbjuder vi drop-in med lättare sjukvårdsåtgärder, men vi ersätter inte vårdcentral.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image