Skolråd

I skolrådet finns möjlighet för dig som förälder att ta del av information och vara med och påverka i frågor som berör den egna skolan. Arbetet syftar till att stärka samarbetet mellan hemmet och skolan.

Samtliga föräldrar på skolan samt lärarrepresentanter och rektor bjuds in till varje möte. Önskvärt är att alla klasser på skolan blir representerade.
Föräldrar kan delta på enstaka möten utan att vara aktiva medlemmar i skolrådet.

Skolrådsmöten

På skolrådets möten diskuterar vi vilka frågor som vi ska engagera oss i under terminen.  Tips och synpunkter lämnas. Vi bestämmer vem/vilka som genomför olika aktiviteter eller tar hand om vissa frågor. Ibland bildar vi olika arbetsgrupper. 

Terminsinsamling

Varje termin samlar skolrådet in ett frivilligt bidrag med 20 kr/elev, eller max 40 kr/familj. Pengarna används till att markera lekytor på skolgården och till att köpa lekutrustning och rastleksaker, som elevrådet på skolan önskat.

Beskrivning av skolrådets arbete

En kväll i slutet av vårterminen samlas skolrådet tillsammans med andra föräldrar och barn på skolgården. Lekredskap iordningställs och lagas, hagar och planer målas och alla sandlådor krattas. Allt det som normalt inte görs av fastighetsskötare fixas på skolgården.

Vi har en härlig kväll tillsammans som avslutas med fika och korvgrillning.

Gruppen strävar efter att vara en länk mellan lärare och föräldrar, för att delge information om skolans utveckling, barnens trygghet och trivsel samt få insyn i vilka resurser skolan har att ge våra barn den undervisning de har rätt till.

Vi arbetar även med frågor som rör trafiksäkerheten runt skolan.
Skolrådet engagerar sig i frågor om barnens undervisning samt den inre miljön i skolan.

Skolrådsarbetet är inte betungande, man måste inte ställa upp på alla aktiviteter som ordnas. Det viktigaste är att föräldrar och lärare delar med sig av sina synpunkter och kanske kommer med nya idéer…! 

Riktlinjer för skolråd i grundskolan och kommunövergripande skolråd för dessa råd (pdf-fil 456 Kb, öppnas i nytt fönster)

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image