Historik om skolan

Sidan är under bearbetning.

Risinge socken var 1847 indelad i tre flyttande skolor med ambulerande lärare som höll skola i byarna några veckor om året.

Lotorp hörde till den norra flyttande skolan, vilken var indelad i fyra rotar, varav Lotorp-Tjuttorp utgjorde en. Det var lärarnas uppgift att förhyra lämplig lokal i den by däe skolan skulle hålla till. I Lotorp hölls skola i byggnaden "Slätten" söder om bebyggelsen, i Herrgården flygelbyggnad samt i bostadshuset "Mellanskuttet".

År 1864 var ett betydelsefullt årtal för folkskolan. Kyrkstämman beslutade att bygga inte mindre är 8 skolhus. Brukspatron Carl Ekman lånade ut 10.000 kronor till skolbyggnationen. Ett av skolhusen skulle byggas i Lotorp vid Hålldammen eller vid Yxviksfallet. År 1865 togs den nya skolan i bruk och användes som skola till år 1931.

Med den stora och kraftiga industriexpansionen i Lotorp vid denna tid var skolan snart för liten och måste byggas till med två lärosalar. Skolan blev snart full igen med barn. Nu beslutade kyrkstämman att bygga ytterligare en skolbyggnad i södra delen av Lotorp och avsedd även för barn i Butbro. Så föddes begreppet "Gamla skolan" och "Nya skolan". Denna byggnad var avsedd för 140 barn och år 1884 var skolan inflyttningsbar. Senare tillkom skolbyggnaderna i Tjuttorp och Näfstorp. Nu fanns tillräckligt med lokaler.

I samband med att nuvarande skolor togs i bruk 1932 fick de tidigare skolorna byggas om till bostäder, utom Tjuttorps skola som fortsatte till 1950-talet.

Bilder kommer:

Norra skolan, Åbacka

Lotorps skola när den var nybyggd 1932.

Lotorps södra skola.

Länk till databasen "Finspång - ett 1900-tal", om Lotorp

 

 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image