Så arbetar vi

F - 3

På F-3 arbetar vi åldershomogena klasser. Åldersblandade grupperingar skapas där vi finner att det är praktiskt genomförbart och är av värde för barnen och deras lärande.

För oss är det viktigt att främja hela barnets utveckling, såväl socialt, teoretiskt, praktiskt och motoriskt. Här utnyttjar vi våra olika yrkeskompetenser. 

4 - 6

På Mellangården arbetar vi åldershomogena klasser. Åldersblandade grupperingar skapas där vi finner att det är praktiskt genomförbart och är av värde för barnen och deras lärande.

Datorn är i vår skola ett naturligt redskap i all undervisning. Vårt mål är att alla elever som lämnar skolan ska vara väl förtrogna med hur man använder vanliga programvaror, samt att utnyttja resurser på Internet i sitt kunskapssökande.

Fritids

Skolans fritidshem är i Norr- och Sörgården. 

Vi kan erbjuda ditt barn upp till och med 12 år, morgon- och eftermiddagsomsorg.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image