Skolkort

Kortet gäller:

  • Alla vardagar mellan kolckan 05.00 och 19.00
  • Hela läsåret och även alla lov förutom sommarlovet
  • Du kan resa med kortet hur mycket som helst inom det området som kortet gäller

För att kortet ska vara giltigt

Kortet är personligt och därför är det viktigt att namn och födelsedatum skrivs på kortets baksida (på den vita ytan). Om kortet saknar dessa uppgifter är det ogiltigt. Eleven ska kunna bevisa att han eller hon är rätt ägare till kortet genom att visa något annat kort med sitt namn på om någon förare eller kontrollant frågar. Kortet kan inte lånas ut till någon annan. Om kortet används av någon annan eller om eleven inte kan bevisa att kortet tillhör honom eller henne är korte inte giltigt. Vid en kontroll får eleven då betala en så kallad tilläggsavgift på 600 kronor. Och kan även bli av med sitt busskort.

Skadat eller förlorat kort

Om kortet skadats får eleven ett nytt kort av skolan om det gamla kortet tas med till expeditionen. Har det gått sönder för att eleven inte varit rädd om det eller själv orsakat skadan, får eleven betala 200 kronor till skolan för att få ett nytt.

Tappar du kortet, spärrar skolan kortet och du får ett nytt samt betala 200 kronor.

För att kortet ska börja gälla samma dag måste eleven meddela detta till expeditionen innan 08.30

Kom ihåg att...

...eleven kan inte resa utan att kortet är giltigt. Glömmer eleven sitt kort, eller om det inte är giltigt, måste eleven själv betala för att få åka med bussen.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image